Indientermijn verlengd!

Het eind van het collegejaar nadert en de meeste masterscripties gaan nu de finale fase in. Om rekening te houden met en parallel te lopen aan de studiekalender, hebben we besloten om de deadline voor het indienen van scripties voor de Internetscriptieprijs te verplaatsen. 

Scripties kunnen tot  11 augustus 2023 worden ingezonden (naar: scriptieprijs@brinkhof.com) door de student of de scriptiebegeleider, onder vermelding van de  volgende gegevens:

  • Naam student
  • Correspondentieadres
  • Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
  • Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt
  • De masterscriptie als doorzoekbaar PDF-bestand
  • Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt 11 oktober 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de  jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Voor vragen kan je contact opnemen door een mailtje te sturen naar: scriptieprijs@brinkhof.com