Brinkhof AI Symposium & Internetscriptieprijs: winnaar bekend!

[EN BELOW]

Afgelopen woensdag heeft Brinkhof de Internetscriptieprijs  uitgereikt aan Hadassah Drukarch voor haar prachtige scriptie over de invloed van de AVG op data-driven innovatie in de zorg. De andere finalisten waren Nicole Pijnenburg en Merel Burkunk. Hulde aan alle drie, en hartelijk dank aan de juryleden Suzanne Teijgeler, Joris van Hoboken en Anke Strijbos. Geïnteresseerden kunnen de winnende scriptie lezen middels de link onderaan deze post.

De prijs werd uitgereikt op een drukbezocht symposium bij Brinkhof over de kansen en risico’s van AI. Het programma bestond uit een keynote van Bernt Hugenholtz (UvA/IViR), gevolgd door een workshop over responsible recommender systems door Manel Slokom (TU Delft / CWI / CBS) en een paneldiscussie met Stefan Kulk (AP), Ben Zevenbergen (Google), Eva van der Graaf (UvA/IViR), gemodereerd door Eveline Lots en Dorien Verhulst (Brinkhof).

Het programma maakte duidelijk dat de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie volop vragen, en werk, gaat opleveren voor de aanwezige studenten, advocaten, wetenschappers en toezichthouders, en leverde talloze prikkelende scriptieonderwerpen op voor de volgende editie van de Internetscriptieprijs.

Heb jij dit jaar een juridische masterscriptie geschreven op het gebied van internet en recht, en wil je meedoen? Stuur je scriptie dan naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje.

EN:

Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award: winner announced!

Last Wednesday, Brinkhof presented the Internet Thesis Award to Hadassah Drukarch for her wonderful thesis on the impact of the GDPR on data-driven innovation in healthcare. The other finalists were Nicole Pijnenburg and Merel Burkunk. Congratulations to all three and many thanks to the judges Suzanne Teijgeler, Joris van Hoboken and Anke Strijbos. Interested parties can read the winning thesis via the link at the bottom of this post.

The prize was awarded during a well-attended symposium at Brinkhof on the opportunities and risks of AI. The programme consisted of a keynote speech by Bernt Hugenholtz (UvA/IViR), followed by a workshop on responsible recommender systems by Manel Slokom (TU Delft / CWI / CBS) and a panel discussion with Stefan Kulk (Dutch DPA), Ben Zevenbergen (Google), Eva van der Graaf (UvA/IViR), moderated by Eveline Lots and Dorien Verhulst (Brinkhof).

The programme highlighted that the developments around artificial intelligence will generate a lot of questions and work for the students, lawyers, academics and regulators present, and provided plenty of exciting thesis topics for the next edition of the Internet Thesis Award.

Have you written a legal master’s thesis on the internet and law this year and would you like to take part? Then send your thesis, together with a copy of the mark sheet, to scriptieprijs@brinkhof.com

Nominated theses 2023:

Winner:

Hadassah Drukarch, ‘Innovate, comply or die? An analysis of the GDPR’s impact on data-driven innovation in the healthcare industry and considerations for future policy response.’

Finalists:

Merel Burkunk, ‘Interoperabiliteitsverplichting voor online messagingdiensten: wapen of bedreiging voor privacy gebruikers?’

Nicole Pijnenburg, ‘Breaking down Apple’s walled garden: Will the use of anti-steering clauses come to an end?’