Voorwaarden

 1. De Internet Scriptieprijs wordt georganiseerd door Brinkhof.
 2. De ingezonden scriptie moet voldoen aan de volgende eisen:
  – Een juridische Masterscriptie
  – Op het gebied van Internet en Recht
  – In de Nederlandse of Engelse taal gesteld
  – Door de docent goedgekeurd na 1 januari 2022.
  – Voor- en achternaam van de auteur, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling en studierichting moeten in de scriptie zijn vermeld
  – Vergezeld gaan van een kopie van het bijbehorende, door de docent gedateerde en ondertekende tentamenbriefje, dan wel door een ander gedateerd bewijs van acceptatie.
 3. De scriptie en de begeleidende kopie van het tentamenbriefje moeten voor 2 juni 2023 in het bezit zijn van de organisatie. Deelnemers krijgen een ontvangstbevestiging per e-mail. De uitslag en feestelijke uitreiking zullen plaatsvinden in het derde kwartaal van 2023.
 4. De scriptie dient de worden ingezonden als doorzoekbaar PDF-bestand.
 5. De jury beoordeelt de scripties onder meer op de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de scherpte van de probleemstelling, de analytische diepgang, de helderheid van de argumentatiestructuur, de leesbaarheid, en de verdere algemene en wetenschappelijke kwaliteit van de scriptie.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de Internet Scriptieprijs niet uit te reiken.
 7. a. De winnaar van de Internet Scriptieprijs zal een geldbedrag van 2.000 euro ontvangen.
  b. De scriptie van de winnaar van de Internet Scriptieprijs zal gepubliceerd worden op de website van de Internet Scriptieprijs.
 8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 9. De inzender geeft de organisatie van de Internet Scriptieprijs toestemming om de scriptie, als die tot winnaar wordt uitgeroepen, te publiceren op de website www.internetscriptieprijs.nl.