Oproep Brinkhof Internetscriptieprijs: inschrijvingen geopend voor editie 2023/2024!

Brinkhof looft dit jaar opnieuw de Internetscriptieprijs uit voor de beste juridische masterscriptie op het snijvlak van internet en recht. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die in het jaar 2023 of 2024 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse rechtenfaculteit.

De prijs van € 2.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke juridische thema’s van dit moment, zoals de regulering van allerlei soorten internetplatforms (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act), privacy als controle-instrument in de informatiemaatschappij, vragen rondom artificiële intelligentie en vele andere juridische vragen die raken aan internettechnologie. 

Scripties kunnen tot 9 augustus 2024 worden ingezonden (naar: scriptieprijs@brinkhof.com) door de student of de scriptiebegeleider, onder vermelding van de  volgende gegevens:

 • Naam student
 • Correspondentieadres
 • Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
 • Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt
 • De masterscriptie als doorzoekbaar PDF-bestand
 • Taal waarin de scriptie is geschreven (Nederlands of Engels)
 • Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt (onder voorbehoud) plaats op 9 oktober 2024 tijdens een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam. Drie finalisten zullen worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de  jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Voor vragen kan je contact opnemen door een mailtje te sturen naar: scriptieprijs@brinkhof.com

Brinkhof AI Symposium & Internetscriptieprijs: winnaar bekend!

[EN BELOW]

Afgelopen woensdag heeft Brinkhof de Internetscriptieprijs  uitgereikt aan Hadassah Drukarch voor haar prachtige scriptie over de invloed van de AVG op data-driven innovatie in de zorg. De andere finalisten waren Nicole Pijnenburg en Merel Burkunk. Hulde aan alle drie, en hartelijk dank aan de juryleden Suzanne Teijgeler, Joris van Hoboken en Anke Strijbos. Geïnteresseerden kunnen de winnende scriptie lezen middels de link onderaan deze post.

De prijs werd uitgereikt op een drukbezocht symposium bij Brinkhof over de kansen en risico’s van AI. Het programma bestond uit een keynote van Bernt Hugenholtz (UvA/IViR), gevolgd door een workshop over responsible recommender systems door Manel Slokom (TU Delft / CWI / CBS) en een paneldiscussie met Stefan Kulk (AP), Ben Zevenbergen (Google), Eva van der Graaf (UvA/IViR), gemodereerd door Eveline Lots en Dorien Verhulst (Brinkhof).

Het programma maakte duidelijk dat de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie volop vragen, en werk, gaat opleveren voor de aanwezige studenten, advocaten, wetenschappers en toezichthouders, en leverde talloze prikkelende scriptieonderwerpen op voor de volgende editie van de Internetscriptieprijs.

Heb jij dit jaar een juridische masterscriptie geschreven op het gebied van internet en recht, en wil je meedoen? Stuur je scriptie dan naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje.

EN:

Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award: winner announced!

Last Wednesday, Brinkhof presented the Internet Thesis Award to Hadassah Drukarch for her wonderful thesis on the impact of the GDPR on data-driven innovation in healthcare. The other finalists were Nicole Pijnenburg and Merel Burkunk. Congratulations to all three and many thanks to the judges Suzanne Teijgeler, Joris van Hoboken and Anke Strijbos. Interested parties can read the winning thesis via the link at the bottom of this post.

The prize was awarded during a well-attended symposium at Brinkhof on the opportunities and risks of AI. The programme consisted of a keynote speech by Bernt Hugenholtz (UvA/IViR), followed by a workshop on responsible recommender systems by Manel Slokom (TU Delft / CWI / CBS) and a panel discussion with Stefan Kulk (Dutch DPA), Ben Zevenbergen (Google), Eva van der Graaf (UvA/IViR), moderated by Eveline Lots and Dorien Verhulst (Brinkhof).

The programme highlighted that the developments around artificial intelligence will generate a lot of questions and work for the students, lawyers, academics and regulators present, and provided plenty of exciting thesis topics for the next edition of the Internet Thesis Award.

Have you written a legal master’s thesis on the internet and law this year and would you like to take part? Then send your thesis, together with a copy of the mark sheet, to scriptieprijs@brinkhof.com

Nominated theses 2023:

Winner:

Hadassah Drukarch, ‘Innovate, comply or die? An analysis of the GDPR’s impact on data-driven innovation in the healthcare industry and considerations for future policy response.’

Finalists:

Merel Burkunk, ‘Interoperabiliteitsverplichting voor online messagingdiensten: wapen of bedreiging voor privacy gebruikers?’

Nicole Pijnenburg, ‘Breaking down Apple’s walled garden: Will the use of anti-steering clauses come to an end?’

COMING UP! | BRINKHOF AI SYMPOSIUM & INTERNET THESIS AWARDS

The Brinkhof AI Symposium and Internet Thesis Award ceremony will take place this Wednesday! The final programme alone should be reason enough to register:

13:30 – Opening

13:35 – Keynote by prof. Bernt Hugenholtz (Brinkhof / UvA)

14:15 – Workshop by Manel Slokom (TU Delft / CBS) on responsible recommender systems

15:00 – Break

15:30 – Presentations by three finalists for the Internet Thesis Award

16:00 – Panel Discussion with Stefan Kulk (Senior Advisor on Algorithms and AI at the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA), Ben Zevenbergen (Responsible Innovation Ethics & Policy Advisor at Google), Eva van der Graaf (PhD researcher Digital Justice at UvA), moderated by Eveline Lots (Brinkhof) and Dorien Verhulst (Brinkhof)

17:00 – Jury report, award ceremony, and networking reception

If you are interested in attending the event, please register here. The event is open to all legal and AI enthusiasts, including students, lawyers, academics, and other professionals. For lawyers, attending the symposium can earn you 2 PO points.

Date: October 11, 2023  Time: 13:30 – 17:00  Location:  Brinkhof Offices, Amsterdam

Programme announcement: Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award Ceremony

On Wednesday 11 October (13:30 – 17:30), the annual Internet Thesis Award Ceremony will take place at Brinkhof’s offices in Amsterdam. In addition to the finalists’ thesis presentations, this year’s event will include a symposium on (generative) artificial intelligence—a subject of growing importance in the legal sphere (e.g. the upcoming AI Act). The symposium will include the following exciting elements:

 • A keynote presentation by prof. Bernt Hugenholtz
 • Manel Slokom (CWI – Research institute for mathematics & computer science / AI, Media & Democracy Lab) will provide insights on her research on responsible recommender systems
 • Three finalists will present their theses
 • Panel discussion with Stefan Kulk (Senior Advisor on Algorithms and AI at the Autoriteit Persoonsgegevens), Ben Zevenbergen (Responsible Innovation Ethics & Policy Advisor at Google) and Dorien Verhulst (Brinkhof)
 • Finally, the jury (Joris van Hoboken (IViR), Suzanne Teijgeler (Warner Bros. Discovery) and Anke Strijbos (Brinkhof)) will declare the winner of this year’s Internet Thesis Award.

If you are interested in attending the event, please register here. The event is open to all legal and AI enthusiasts, including (but not limited to) students, lawyers, academics, and other professionals. For lawyers, attending the symposium can earn you 2 PO points.

Invitation: Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award Ceremony

On Wednesday 11 October, the annual Internet Thesis Award Ceremony will take place at Brinkhof’s offices in Amsterdam. In addition to the finalists’ thesis presentations, this year’s event will include a dedicated symposium on (generative) artificial intelligence—a subject of growing importance in the legal sphere (think, for example, of the upcoming AI Act). During the symposium, a keynote speaker and panelists will express their views on this topic from different areas of expertise.

If you are interested in attending the event, please register here. The event is open to all legal and AI enthusiasts, including students, lawyers, academics, and other professionals.

For lawyers, attending the symposium can earn you 2 PO points.

Date: October 11, 2023  Time: 13:30 – 17:00  Location:  Brinkhof Offices, Amsterdam

Symposium program outline:

13:30 – Opening

13:35 – Keynote

14:15 – Interactive workshop

15:00 – Break

15:30 – Presentations by three finalists for the Thesis Award

16:00 – Panel Discussion

17:00 – Jury report, award ceremony, and networking reception

Oproep: inschrijvingen geopend voor editie 2022/2023!

Brinkhof looft dit jaar opnieuw de Internetscriptieprijs uit voor de beste juridische masterscriptie op het snijvlak van internet en recht. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die in het jaar 2022 of 2023 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse rechtenfaculteit.

De prijs van € 2.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke thema’s van dit moment, zoals de regulering van allerlei soorten internetplatforms (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act), privacy als controle-instrument in de informatiemaatschappij, vragen rondom artificiële intelligentie en alle andere juridische vragen die een raakvlak hebben met internettechnologie.

Scripties kunnen tot  1 juni 2023 worden ingezonden (naar: scriptieprijs@brinkhof.com) door de student of de scriptiebegeleider, onder vermelding van de  volgende gegevens:

 • Naam student
 • Correspondentieadres
 • Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
 • Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt
 • De masterscriptie als doorzoekbaar PDF-bestand
 • Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt in het najaar 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de  jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Voor vragen kan je contact opnemen door een mailtje te sturen naar: scriptieprijs@brinkhof.com

Winnaar Internet Scriptieprijs 2021 bekend!

Afgelopen woensdag heeft Brinkhof de Internet Scriptieprijs 2021 uitgereikt aan Jan van Staalduinen (rechts) voor zijn prachtige scriptie over medische aansprakelijkheid en AI. De andere finalisten waren Maria Westra (eervolle vermelding, midden) en Sarah Stapel (links). Hulde aan alle drie, en hartelijk dank aan de juryleden Irvette Tempelman, Joris van Hoboken en Dorien Verhulst. Geïnteresseerden kunnen de winnende scriptie lezen middels de link onderaan deze post.

De prijs werd uitgereikt op een drukbezocht symposium bij Brinkhof over content moderatie onder de nieuwe Digital Services Act (DSA). Het programma bestond uit een keynote van Folkert Wilman (Juridische Dienst van de Europese Commissie), een interactieve workshop content moderatie door Anke Strijbos (Brinkhof) en een panel met Inge van Kooten (Booking.com), Naomi Appelman (Instituut voor Informatierecht) en Folkert Wilman.

Het programma maakte duidelijk dat de DSA volop vragen, en werk, gaat opleveren voor de aanwezige studenten, advocaten, wetenschappers en toezichthouders, en leverde talloze prikkelende scriptieonderwerpen op voor de volgende editie van de Internet Scriptieprijs.

Heb jij dit jaar een juridische masterscriptie geschreven op het gebied van internet en recht, en wil je meedoen? Stuur je scriptie dan naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje.

 

J.H. van Staalduinen _ Medische aansprakelijkheid en AI (winnaar ISP 2021)

Programma symposium & uitreiking bekend!

Op woensdagmiddag 21 september a.s. wordt de jaarlijkse Internetscriptieprijs uitgereikt op kantoor. Dit jaar zal de uitreiking, naast de scriptietoelichtingen van de finalisten, gepaard gaan met een symposium over content moderatie (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act die in coulissen staat!). Tijdens het symposium laten een keynote spreker en panellisten zich vanuit verschillende expertises uit over dit onderwerp. Advocaten kunnen zich aanmelden voor het symposium en 2 PO-punten laten toekennen aan het bijwonen ervan. Toegang is gratis en aanmelden kan hier.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – Opening

13.35 – Keynote door Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie)

14.15 – Interactieve workshop content moderatie met Anke Strijbos (Brinkhof)

15.00 – Pauze

15.30 – Presentaties drie finalisten scriptieprijs

16.00 – Panel met Naomi Appelman (IvIR), Inge van Kooten (Booking.com), mr. Dudok van Heel (rechtbank Amsterdam), Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie), Remy Chavannes (moderator, Brinkhof)

17.00 – Juryverslag, prijsuitreiking, borrel