Oproep: inschrijvingen geopend voor editie 2022/2023!

Brinkhof looft dit jaar opnieuw de Internetscriptieprijs uit voor de beste juridische masterscriptie op het snijvlak van internet en recht. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die in het jaar 2022 of 2023 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse rechtenfaculteit.

De prijs van € 2.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke thema’s van dit moment, zoals de regulering van allerlei soorten internetplatforms (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act), privacy als controle-instrument in de informatiemaatschappij, vragen rondom artificiële intelligentie en alle andere juridische vragen die een raakvlak hebben met internettechnologie.

Scripties kunnen tot  1 juni 2023 worden ingezonden (naar: scriptieprijs@brinkhof.com) door de student of de scriptiebegeleider, onder vermelding van de  volgende gegevens:

  • Naam student
  • Correspondentieadres
  • Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
  • Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt
  • De masterscriptie als doorzoekbaar PDF-bestand
  • Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt in het najaar 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de  jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Voor vragen kan je contact opnemen door een mailtje te sturen naar: scriptieprijs@brinkhof.com

Winnaar Internet Scriptieprijs 2021 bekend!

Afgelopen woensdag heeft Brinkhof de Internet Scriptieprijs 2021 uitgereikt aan Jan van Staalduinen (rechts) voor zijn prachtige scriptie over medische aansprakelijkheid en AI. De andere finalisten waren Maria Westra (eervolle vermelding, midden) en Sarah Stapel (links). Hulde aan alle drie, en hartelijk dank aan de juryleden Irvette Tempelman, Joris van Hoboken en Dorien Verhulst. Geïnteresseerden kunnen de winnende scriptie lezen middels de link onderaan deze post.

De prijs werd uitgereikt op een drukbezocht symposium bij Brinkhof over content moderatie onder de nieuwe Digital Services Act (DSA). Het programma bestond uit een keynote van Folkert Wilman (Juridische Dienst van de Europese Commissie), een interactieve workshop content moderatie door Anke Strijbos (Brinkhof) en een panel met Inge van Kooten (Booking.com), Naomi Appelman (Instituut voor Informatierecht) en Folkert Wilman.

Het programma maakte duidelijk dat de DSA volop vragen, en werk, gaat opleveren voor de aanwezige studenten, advocaten, wetenschappers en toezichthouders, en leverde talloze prikkelende scriptieonderwerpen op voor de volgende editie van de Internet Scriptieprijs.

Heb jij dit jaar een juridische masterscriptie geschreven op het gebied van internet en recht, en wil je meedoen? Stuur je scriptie dan naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje.

 

J.H. van Staalduinen _ Medische aansprakelijkheid en AI (winnaar ISP 2021)

Programma symposium & uitreiking bekend!

Op woensdagmiddag 21 september a.s. wordt de jaarlijkse Internetscriptieprijs uitgereikt op kantoor. Dit jaar zal de uitreiking, naast de scriptietoelichtingen van de finalisten, gepaard gaan met een symposium over content moderatie (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act die in coulissen staat!). Tijdens het symposium laten een keynote spreker en panellisten zich vanuit verschillende expertises uit over dit onderwerp. Advocaten kunnen zich aanmelden voor het symposium en 2 PO-punten laten toekennen aan het bijwonen ervan. Toegang is gratis en aanmelden kan hier.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – Opening

13.35 – Keynote door Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie)

14.15 – Interactieve workshop content moderatie met Anke Strijbos (Brinkhof)

15.00 – Pauze

15.30 – Presentaties drie finalisten scriptieprijs

16.00 – Panel met Naomi Appelman (IvIR), Inge van Kooten (Booking.com), mr. Dudok van Heel (rechtbank Amsterdam), Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie), Remy Chavannes (moderator, Brinkhof)

17.00 – Juryverslag, prijsuitreiking, borrel

Editie 2021/2022

Brinkhof organiseert jaarlijks de Internet Scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Op 21 september 2022 wordt de Internet Scriptieprijs uitgereikt bij ons op kantoor in Amsterdam. Naast de scriptietoelichtingen van de finalisten, zal de uitreiking gepaard gaan met een symposium over content moderatie. Daarbij zullen een keynote spreker en panellisten zich vanuit verschillende expertises uitlaten over dit onderwerp. Wil je bij de uitreiking aanwezig zijn, dan kun je dat via dit formulier aangeven

Met de Internet Scriptieprijs wil Brinkhof studenten aanmoedigen zich te specialiseren in dit actuele en dynamische rechtsgebied en een podium bieden aan excellente studenten. Brinkhof vindt het daarnaast belangrijk dat studenten de kans krijgen om zichzelf te presenteren en om contacten te leggen in de wereld van het informatierecht.