Internet Scriptieprijs 2020

Brinkhof looft dit jaar opnieuw de Internetscriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het snijvlak van internet en recht. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die in het jaar 2019 of 2020 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit. De prijs van € 2.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke thema’s van dit moment, zoals de regulering van allerlei soorten internetplatforms, privacy als controle-instrument in de informatiemaatschappij, vragen rondom artificiële intelligentie en alle andere juridische vragen die een raakvlak hebben met internettechnologie. Scripties kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingezonden door de scriptiebegeleider of door de student zelf. Een aanmelding dient te bevatten: – Gegevens van de kandidaat; – Naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen; – Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt; – De masterscriptie in digitale vorm, als doorzoekbaar PDF-bestand;   De prijsuitreiking vindt plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in het voorjaar van 2021 in Amsterdam, of online. Finalisten worden uitgenodigd om op het symposium hun scriptie kort toe te lichten, waarna een deskundige jury de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie op het symposium de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie. Voor vragen kan je opnemen.