Editie 2020

Brinkhof looft dit jaar opnieuw de Internetscriptieprijs uit voor de beste juridische masterscriptie op het snijvlak van internet en recht. De prijs is bedoeld voor masterstudenten die in het jaar 2019 of 2020 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse rechtenfaculteit.

De prijs van € 2.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke thema’s van dit moment, zoals de regulering van allerlei soorten internetplatforms, privacy als controle-instrument in de informatiemaatschappij, vragen rondom artificiële intelligentie en alle andere juridische vragen die een raakvlak hebben met internettechnologie.

Scripties kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingezonden door de student of de scriptiebegeleider, onder vermelding van de  volgende gegevens:

  • Naam student
  • Correspondentieadres
  • Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
  • Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt
  • De masterscriptie als doorzoekbaar PDF-bestand
  • Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt in het voorjaar van 2021 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam, of online. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de  jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Voor vragen kan je opnemen.